Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2014

dywannna
2162 81b2 500
Reposted fromobliviate obliviate viacoffee coffee
dywannna
2165 068c
Reposted fromobliviate obliviate viacoffee coffee
dywannna
3052 3899
Reposted fromretaliate retaliate viaowls owls

April 19 2014

dywannna
2503 9323 500
nic dodać nic ująć.
Krk.
Reposted fromyannim yannim viajointskurwysyn jointskurwysyn

April 18 2014

dywannna
7194 a7d0 500
Reposted fromarwen arwen viacoffee coffee
dywannna

April 16 2014

dywannna
3021 73e7
Reposted fromretaliate retaliate viacoffee coffee
dywannna
3797 4205 500
Reposted fromte-quiero te-quiero viastylte stylte
dywannna
5848 27a2 500
Reposted fromnotnow notnow viajointskurwysyn jointskurwysyn
dywannna
(28) tumblr
dywannna
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
dywannna
3243 e37f 500
A. Osiecka
dywannna
dywannna

- Dzień dobry, Norman - powiedziała lodówka. 
- Dzień dobry, Norman - powiedział prysznic. 
- Dzień dobry, kurwa - powiedział Norman.

— Jarosław Grzędowicz "Wypychacz zwierząt"
Reposted frompiehus piehus viajointskurwysyn jointskurwysyn
dywannna
8839 f535
dywannna
dywannna
 wydaję sie być silną kobietą,   taka która twardo stąpa po ziemi z uśmiechem, a moze tak naprawdę udaje właśnie taka, by ukryć to jak sobie nie radze, jaka jestem krucha w środku i że potrafię płakać tylko późną noca... 
— M
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte viacoffee coffee

April 09 2014

dywannna
8350 c258 500
Warszawa
Reposted frompastelina pastelina viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl